Posted on

เห็ดหลินจือ โรคเบาหวาน และการลดน้ำตาลในเลือด

เห็ดหลินจือรักษาโรคเบาหวาน ลดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง

  • สารสำคัญกลุ่ม Polysaccharide ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการสร้างอินซูลิน เมื่อร่างกายสามารถสร้างอินซูลินได้มีประสิทธิภาพ จะทำให้อาการของโรคเบาหวานดีขึ้นได้ เนื่องจากปกติคนที่เป็นเบาหวานนั้น ส่วนใหญ่ร่างกายจะผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นการทานเห็ดหลินจือแดงจึงเป็นการแก้ไขโรคเบาหวานถึงต้นเหตุ!
  • ประโยชน์เห็ดหลินจือยังมีสรรพคุณช่วยลดความอยากรับประทานของหวาน น้ำตาล หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งปกติอาหารเหล่านี้เป็นของต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายที่ได้รับการพิสูจน์ถึงสรรพคุณจากเห็ดหลินจือรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดที่สูง และยังสามารถช่วยในการรักษาผสมกับแพทย์แผนตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็ดหลินจือยังช่วยลดผลข้างเคียงของยาที่รับประทาน

อันตรายของโรคเบาหวาน และสาเหตุ

โรคเบาหวาน คือ ปัสสาวะหวาน โรคยอดฮิต 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุด เกิดจากการทำงานของ “ฮอร์โมนอินซูลิน” (Insulin)ของร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้ อินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อไปใช้เป็นพลังงาน ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดการคั่งของน้ำตาลในเส้นเลือดแดง และถูกไตขับทิ้งออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสื่อม

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานยังต้องมีชีวิตที่สุ่มเสี่ยงและควรดูแลควบคุมน้ำตาลในเลือดตลอดชีวิต รวมถึงการจำกัดอาหารในการรับประทาน และยังจะต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้หากเบาหวานขึ้นตาก็มีสิทธิตาบอดได้ หรือถ้ามีบาดแผลก็ทำให้รักษาได้ยาก ซึ่งถ้ามีโรคที่ต้องผ่าตัดก็จะต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้เสียก่อน

และมีโอกาสที่จะเกิดแผลเรื้อรังจนไม่อาจรักษาได้ เช่น

  1. โรคทางระบบเส้นเลือดและหัวใจ เมื่อระดับน้ำตาลถูกสะสมในเลือดในปริมาณมาก ทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นเลือดมากขึ้น โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจ เป็นผลให้เส้นเลือดแคบลงและอาจเกิดการอุดตัน นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสของเส้นเลือดแข็งได้เช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่อาการเจ็บหน้าอก (Angina) หัวใจขาดเลือด (Heart Attack) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral Artery Disease) เป็นต้น ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเส้นเลือดและหัวใจได้มากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตและพิการได้สูงมากกว่าคนทั่วไป
  2. โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเรื้อรังสามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาททั่วร่างกายขั้นปานกลางถึงรุนแรง เมื่อเกิดแผลขึ้นในบริเวณต่าง ๆ จึงรับความรู้สึกได้น้อยลง เนื่องจากปลายประสาทเกิดอักเสบ ทำให้เกิดอาการชา และประกอบกับการไหลเวียนของเส้นเลือดไม่ดี แผลจึงเกิดการลุกลามได้ง่าย และอาจต้องตัดอวัยวะบริเวณนั้นทิ้ง โดยโรคที่พบได้บ่อย คือ ปลายประสาทอักเสบ (Peripheral Neuropathy) ที่ส่งผลต่อการรับความรู้สึกหรือความเจ็บปวดที่มือหรือเท้าบกพร่อง มีอาการชา รวมไปถึงระบบการย่อยอาหารที่ผิดปกติ ปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะ เป็นต้น
  3. โรคเบาหวาน ผู้หญิงขณะตั้งครรภ์จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ มีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้นหรือทารกในครรภ์อาจจะเสียชีวิตได้ ทารกอาจมีน้ำหนักตัวมากทำให้คลอดลำบาก และมีโอกาสเกิดอันตรายระหว่างการคลอดได้สูงขึ้น
  4. โรคแทรกซ้อนทางไต เป็นโรคสำคัญอีกโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากปริมาณน้ำตาลในเลือดที่มีมากขึ้นกว่าคนปกติ ทำให้ไตทำงานผิดปกติ มีโปรตีนเล็ดลอดออกทางปัสสาวะ ซึ่งในระยะแรกจะไม่สามารถตรวจพบโรคแทรกซ้อนนี้ได้จากการตรวจเลือด แต่จะตรวจพบได้จากปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นในปัสสาวะ หากไตอยู่ในภาวะการทำงานหนักเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดภาวะไตวายได้
Posted on

เห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือ??

เห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือ??

Posted on

เห็ดหลินจือ ส่งผลอย่างไรต่อระบบหัวใจและความดันโลหิตสูง

เห็ดหลินจือ ส่งผลอย่างไรต่อระบบหัวใจและความดันโลหิตสูง

Posted on

เห็ดหลินจือ กระตุ้นและปรับระบบภูมิคุ้มกัน

เห็ดหลินจือ กระตุ้นและปรับระบบภูมิคุ้มกัน

Posted on

เห็ดหลินจือ กับ โรคหลอดเลือดสมองแตก (Stroke)

เห็ดหลินจือ กับ โรคหลอดเลือดสมองแตก (Stroke)